Portrétní objektivy vs. portréťáky dle "FB Photography"Jak již bylo vysvětleno zde, portrétní objektivy (tedy nikoliv 35 a 50 mm na DX/APS-C) jsou objektivy takové ohniskové vzdálenosti, k vůli kterým je třeba mít od fotografované osoby odstup natolik velký, aby eliminoval neodstranitelné zkreslení perspektivy.

Všechny snímky jsou pořízeny na FX-Fullframe, 35 mm formát, neboli kinofilm.  Formát "Kinofilm" je zde více než 100 let, zatímco umělý formát DX/APS-C vznikl až v roce 1999 Nikonem D1.
Snímky jsou pořízeny výhradně pevnými ohnisky, vyjma u celků 30 a 26 mm na gumovém objektivu (zoom)

Pro DX/APS-C je třeba přepočítat koeficientem: 1,5 všichni výrobci, Canon: 1,6
nebo přejděte zde na přepočtové tabulky.


 
 

Portrétní objektivy se samozřejmě používají i pro fotografovní polocelků a celků, což vede opět k potlačení neodstarnitelného zkreslení perspektivy malou vzdáleností od fotografované osoby.

Níže uvedené snímky nejsou portréty z dálky (FB Photography názvosloví) ale prostě a obyčejně celky, protože je na nich zachycena celá postava*  
Vybírat portrétní objektivy dle velikosti/malosti pokoje je tak krokem k deformacím jak portrétu i celé postavy.
* Samozřejmě, že může být klidně i celá postava uváděna jako portrét (např. president Masaryk u pracovního stolu) jde však o obsah fotografie.
Téma použití Portrétních objektivů pro portrét (hlava s rameny) je však záležitost technická a taktéž vede k jednoduché identifikaci, co bude vlastně fotografováno. Stejně tak jako v jiných výtvarných oborech je jasné co je detail, polodetail, polocelek, celek, portrét, busta atd.

 
Závěrem jen zmínka o použitých objektivech. Všechny jsou monofokální skla. Mají tak velmi podobnou charakteristiku jako monofokály konkurenčních výrobců. Naopak ruzné gumové objektivy (zoomy) mají každý jiné zkresleni, nepočítaje horší kresbu a nemožnost používat f 2,8 a méně.
Pouze ohniska 30 a 26 mm byla použita ze zoomu Tokina 20-35/3,5 -5,6.